Скоковете край с.Медвен

                Шуми водопадът!                 Изсипва се – страшен...                 гърмяща,                 студена                 во...