Магията на Ахтопол

      Морето свлича синята си риза       и расото си облачно намята.       Сърдита мълния от хълма слиза.       Вълна подгонва яростно въ...