Духът на Родопите

Родопи Такава планина не е за всеки. По-мъдра е от мен, а по-зелена. Протягам се и ставам на пътека – да минат по-невежите от мене. Така...

Другото лице на Добруджа

По-тихо! Стъпвайте на пръсти! Зората е дете, от слънцето родено, заспало в скута на земята. Залез над с.Дончево Балаковски язовир...

Утро в Тетевенския Балкан

Тетевенска екопътека Местността Просеченик р.Бели Вит с.Рибарица Тетевенска екопътека "При...