Балчик – сълзата на рая

                ”... И там, на тоя бряг пустинен,                  от вечните води и милван, и терзан,                  на вярна стража сп...