Водопадът ( из недрата на вечното)

........Бягах от тъгата.Бягах от шума на града,от неговата суета,пищност и мизерия......Исках да ида в природата,едничка непричастна в човеш...