Скоковете край с.Медвен

вторник, 27 септември 2011 г. 2 коментара

                Шуми водопадът!
                Изсипва се – страшен...
                гърмяща,
                студена
                вода!
                Достигнах до него,
                задъхан
                и прашен,
                през тъмната
                глуха гора...
                Вървях ден и нощ
                да стигна
                водите,
                които се леят безспир
                надолу,
                надолу...
                разбили скалите
                и падащи
                в мътния вир!

                Какво ме влечеше
                към тази стихия?
                Как исках
                да махна с крила
                високо,
                високо над нея...
                не крия –
                това беше мойта мечта!
                Но ето, че стигнах
                и вгледах се плахо
                в дълбоката бездна
                под мен!
                Там –
                вреше,
                кипеше,
                клокочеше...
                сякаш се стапяше
                всичко
                под мен!
                И бързаше с устрем
                сред каменни маси,
                в пенливи и гневни вълни...

                Почувствах се силен!
                Усетих
                кръвта си
                в сърцето горещо
                да ври!
                И вместо
                нагоре
                самотен да литна,
                поисках
                напред да летя – с водите,
                които се бореха
                вихром,
                огласяйки с тътен
                света!
                                                         Мариан Кръстев 


Големия скок

Малкия скок


2 коментара:

Публикуване на коментар