Скоковете край с.Медвен

                Шуми водопадът!                 Изсипва се – страшен...                 гърмяща,                 студена                 во...

Умира бавно този…

Умира бавно този… който не пътува, който не чете и не слуша музика, който не открива очарование в себе си. Умира бавно този… който раз...