Духът на Родопите

Родопи Такава планина не е за всеки. По-мъдра е от мен, а по-зелена. Протягам се и ставам на пътека – да минат по-невежите от мене. Така...